keskiviikko 22. joulukuuta 2021

Yhden pakopisteen perspektiivi mittakaavassa

 Ohjeistus yhden pakopisteen perspektiivin piirtoon

1. Piirrä näyteikkuna annetulla suhteella (tässä työssä 1:20) ja mitoilla ( K 3m x L 2m x S 1m)

2. Piirrä horisonttiviiva ketseenkorkeudelle (tässä työssä 1,5m)

3. Pakopiste (P) sijaitsee horisonttiviivalla ikkunan keskellä

4. Määritä F1 ja F2 mittapisteet (syvyys). Ikkunan alanurkasta kohti horisonttiviivaa 45 asteen kulmassa

5. Piirrä joka kulmasta (ABCD) kohti pakopistettä

6. Mittaa ikkunan syvyys (tässä työssä 1m) 1m etäisyydestäkulmasta kohti F1/F2. Metrin syvyys on pakopisteen leikkauskohdassa

7. Piirrä sinät AB janasta kohtisuoraan 90 asteen kulmassa pakopisteen leikkauskohtaan. Yhdistä seinien leikkauskohdat pakopisteviivan kohdalta, näin muodostuu katto

8. Kun sijoitat esim. maton ikkunaan, mittaa AB janalta etäisyys etureunasta plus maton leveys, viivat menevät kohti F1 tai F2 pistettä

9. Etäisyys seinästä, mitta AB janalta, vedä viiva kohti pakopistettä. Etäisyys plus maton pituus

10. Mikäli sijoitat ikkunan takareunaan, leveys otetaan AB janalta ja korkeus AD tai BC janalta
   -Nina

tiistai 21. joulukuuta 2021

Kestävä kehitys

 Kestävä kehitys, mitä se on?

Kestävä kehitys on kehitystä ja toimintaa globaalisti, maakohtaisesti sekä paikallisesti, joka takaa tuleville sukupolville hyvät, tai paremmat elämisen mahdollisuudet. Kaikessa toiminnassa huomioidaan, että ihmisten hyvinvointi tapahtuu maapallon kantokyvyn rajoissa sekä ympäristöä ja luonnonvaroja kunnioittavasti ja säästävästi.

Miksi on tärkeää ymmärtää kestävän kehityksen eri tulokulmia?

- Asioita pitää lähestyä usein paikallisesti, sekä huomioiden ko. maan kehitystaso
- Mielipiteitä ja tilanteita on monenlaisia.
- Eri ihmisten erilaiset arvot vaikuttavat mihin huomio keskittyy.
- On otettava huomioon erilaiset kulttuurilliset sekä sosiaaliset tekijät.
- Ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, taloudellinen vastuu; on pystyttävä näkemään kokonaiskuva.
- Pitää pystyä hahmottamaan asioiden yhteys ja kaiken vaikutus kaikkeen.
- Kestävän kehityksen kokonaisuuden ymmärtäminen selkeyttää omia valintoja.

Elinkaariajattelu
Tämä käsittää tuotteen koko elinkaaren sen synnystä ja käytöstä, aina loppuun asti sekä tämän ajan aiheuttamat ympäristövaikutukset.

Kiertotalous
Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta uutta tavaraa tai materiaalia, vaan se perustuu omistamisen sijaan jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Näin säästyy luonnonvaroja, koska ei käytetä neitseellisiä materiaaleja.

Hiilijalanjälki
Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ihmisen toiminnan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä.

 Agenda 2030

   Agenda 2030 on kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma. Kyseessä on YK:ssa vuonna 2015 sovittu ohjelma, joka sisältää 17 kohtaa/tavoitetta joihin maiden tulisi yhteistyöllä päästä vuoteen 2030 mennessä.

Valitsin 17 kohdasta itselleni tärkeimmät 7 kohtaa
1. Ei köyhyyttä
4. Hyvä koulutus
5. Sukupuolten tasa-arvo
10. Eriarvoisuuden vähentäminen
12. Vastuullista kuluttamista
15. Maanpäällinen elämä
16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta

  Valitsin nämä kohdat, koska ihmisoikeudelliset sekä tasa-arvoa ja naisten oikeuksia koskevat asiat ovat minulle todella tärkeitä. Maailman nykyinen epätasa-arvo on edelleen mielestäni korostunutta, sekä turhauttavaa. 
  Oman kulutuksen tarkastelu on myös kiinnostavaa. Miten ja millä tavoin pystyn itse vaikuttamaan omaan hiilijalanjälkeeni. 
  Tein Sitran elämäntapatestin. Hiilijalanjälkeni oli keskivertoa matalampi. Sitran testi vs. valitsemani agendat
  
  Sitran elämäntapatestin tulos oli hieman ristiriidassa haluamiini kulutus tottumuksiin. Testin mukaan minun tulisi enemmän suosia kierrätystä, korjausta sekä vuokrausta, eli siis kiertotaloutta. Tunnistan, että tässä olisi kyllä parannettavaa, sekä pitäisi olla tietoisempi kulutuksestaan ja näin ollen tehdä vastuullisempia ja harkitumpia hankintoja. 
  Inhimmillisyydelle, toisen ihmisen kunnioitukselle, eikä arvostukselle pysty laskemaan hiilijalanjälkeä. Nämä arvot näkyvät arjessani päivittäin. 
  Kunnoitukseni luontoa kohtaan voisi olla parempaa, ei niin etten arvostaisi, vaan ehkä se, että ei tule ajatelleeksi, että myös yksilöllä on vastuu ja miten paljon omat eettisemmät ja luonnonvaroja säästävät valinnat vaikuttavat.
  Olen kuitenkin ylpeä siitä, että olen toistaiseksi autoton, sekä siitä, että tulokseni oli keskivertoa pienempi.
  Tein kuitenkin suunnitelman, jossa pyrin pienentämään hiilijalanjälkeäni entisestään;
 
 Veden ja energian kulutuksen minimointi
 - Lyhyemmät suihkut
 - Vaatteen pesutarpeen tarkempi arvionti
 - Valojen sammuttaminen paikoista, joissa sitä ei tarvitse
 - Ylimääräiset sähkölaitteet (esim. laturit) pois verkkovirrasta
 
 Kulutustottumukset
 - Älä osta mitään turhaa
 - Osta tarpeeseen
 - Esineen/tuotteen loppuunkäyttö
 - Kiertotalouden suosiminen
 - Panosta kotimaisuuteen
 - Suunnitele viikon ruoat etukäteen, ruokahävikki vähenee
 - Suosi kasvisruokaa

  Kierrätys
 - Kotitalousjätteen tarkempi kierrätys ja siihen perehtyminen
 - Itselle tarpeettomiksi jääneet tavarat/vaatteet kirpputorille tai laihjoitettavaksi niitä tarvitseville


Lopuksi vielä erilaisia ympäristömerkkejä

Tässä yleisimmät suomalaiseen tuotteeseen laitettavat merkinnät, joista selviää, että tuote on suomessa valmistettu tai kasvatettu.


 
Tässä muita merkkejä


 

 Joutsenmerkki on Pohjoismaiden yhteinen virallinen ympäristömerkki, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä Joutsenmerkki myönnetään vain sellaisille tuotteille ja palveluile, jotka ovat ymäristön kannalta oman tuoteryhmänsä parhaita.

 Rainforest Alliance on kansainvälinen voittoa tavoittelematon luonnonsuojeluorganisaatio, joka sertifioi tuottajatiloja. Organisaatio varmistaa, että sertifioitavat tilat täyttävät asetetut standardit luonnonsuojelun sekä viljelijöiden ja yhteisöjen oikeuksien ja hyvinvoinnin osalta. Merkin saaneen tuotteen raaka-aineista vähintään puolet on tultava sertifioiduilta tuottajilta.

 TCO on kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti IT-tuotteille. Sen kriteerit koskevat tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksia, laitosten yhteiskuntavastuuta ja sosiaalisia oloja. Myös ergonominen muotoilu ja käyttäjäturvallisuus on huomioitu.

 UTZ on maailmanlaajuinen vastuullisuussertifiointiohjelma kahville, kaakaolle ja teelle. Se korostaa ihmisen ja ympäristön hyvinvointia ja todentaa vastuullisen tuotantotavan aina tiloilta lähtien. UTZ myös kouluttaa viljelijöitä ja kehittää työoloja.

 EU-ympäristömerkin myöntäminen perustuu ympäristökriteereihin, jotka kohdistuvat koko elinkaaren raaka-aineista jätehuoltoon. Ympäristönäkökohtien lisäksi huomioidaan laatu, jonka on oltava vähintään yhtä hyvä kuin muilla vastaavilla tuotteilla.

 MSC:n sertifiointi on tapa osoittaa, että kalastusyritys täyttää vastuullisen kalastuksen kansainväliset parhaiden toimintatapojen periaatteet. Sertifioiduista kalastusyrityksistä peräisin oleva kala ja äyriäiset voidaan merkitä sinisellä MSC-ympäristömerkillä. Merkin avulla kuluttajat voivat varmistua tuotteen vastuullisuudesta.

 Reilun kaupan tavoitteena on taata kehitysmaiden viljelijöille ja työläisille kohtuullinen korvaus työstään. Tuottajille maksettava takuuhinta ei heittele maailmanmarkkinoiden mukaan.

 Leaping bunny-sertifikaatti on tae eläinkokeettomasta kosmetiikasta.


-Nina


   

maanantai 6. joulukuuta 2021

#instagrammable

 Instagrammable

Tämä hästägi on nouseva trendi instagramissa. Se kertoo ympäristön olevan visuaalisesti soveltuva kuvattavaksi ja julkaistavaksi omassa somessa. Kyseessä voi olla laaja kuva tai kuva joka keskittyy yksityiskohtaan/kohtiin.

Vogue Scandinavia julkaisi juuri artikkelin, jossa on lueteltu Suomen top 9 #instagrammable paikkaa https://www.voguescandinavia.com/articles/the-most-instagrammable-places-in-finland Artikkelin pääsee lukemaan linkistä.
Instagrammable shop

Mitä tämä tarkoittaa ajatellen myymälän visuaalista puolta. Somen käyttö on lisännyt tilojen visuaaliseen puoleen panostamista. Ihmiset kuvaavat someen lähes kaiken, vaatekaupasta lautaseen. Tämä on firmalle hyvää mainosta ja yhden postauksen saattavat nähdä useat sadat silmäparit, joten devil hides in the details. 
Tilasta pyritään tekemään ns. instaystävällinen luomalla tunnelmaa ja elämyksellisyyttä. Asiakas halutaan haluamaan ottamaan kuva itsestään tai tilasta ja postaamaan se omaan sosiaaliseen mediaan.
Yrityksen kannattaa esim. painattaa logoja lautasiin tai lautasliinoihin, sekä käyttää logoa kylteissä myymälässä/ravintolassa, jolloin ne ovat näkyvissä postauksissa ja näin saavat näkyvyyttä. 

Tilasta voi tehdä instaystävällisen luomalla tunnelmaa esim. valaistuksella sekä luomalla kuvauksellisen taustan. Asiakasta voi houkutella myös yksittäisillä tuotteilla ja/tai esillepanoilla, joissa on panostettu kauniin kuvan ottamiseen ns. tehty asiakkaalle valmiiksi kuvan kohde.
Paikan kannattaa panostaa elämyksellisyyteen ja saada asiakas astumaan tilaan, viettämään siellä aikaa ja kuvaamaan. Tässä pitää osata seurata trendejä tai jos paikka on tunnettu jostain omalaatuisesta asiastaan kannattaa tätä korostaa. Tunnelmaa ja houkuttelevuutta voi lisätä myös erilaisilla tuoksuilla ja vaikka musiikilla. Asiakkaan kaikki aistit kannattaa hyödyntää. 

Oman hästägin luominen on myös tärkeää, oli sitten kyseessä myymälä, ravintola tai matkakohde. Sen mainostaminen ja käyttäminen lisää instaystävällisyyttä. 
Otin esimerkiksi Fazerin, suuren tunnetun brändin, kahvilat. Visuaalisesti upean runsaan tiskin takana on käytetty Fazerin tunnettua logoa. tämä on mielestäni hyvä esimerkki instagrammable shopista. Lisäksi allaolevasta  yksityiskohtaisemmasta kuvasta, voimme nähdä kuinka servetissä on logopainatus sekä tarjolle asetettu yhtiön tunnetuimpia makeisia. perjantai 3. joulukuuta 2021

Visualistin ammattisanastoa

 A-alue

A-alue on konseptin tärkein myyntialue. Esimerkiksi vaatekaupassa siinä esitellään sesongin tärkeimmät trendit. A-alueella käytetään nukkeja, joiden päällä olevat tuotteet esitellään lattiatelineissä nuken välittömästä läheisyydestä, jolloin asiakkaan on helppo löytää yksittäinen tuote tai parhaassa tapauksessa koko tyyli. A-alueilla käytetään myös pöytiä joille viikataan tuotteita ja/tai asusteita. Trendikkäimmät tuotteet tai tuotteet, jotka ovat hyvänhintaisia, kyltitetään, eli tuotteelle laitetaan materiaali, jossa hinta tulee esille. Tällainen tuote on yleensä frontattu, eli laitettu yksinään roikkumaan esille tai viikattu esim. pöytään. A-alue on yleensä löydettävissä myymälän sisäänkäynniltä tai aivan konseptin etualalta.

Kuva: https://www.manichini.tv/fi/


Lay out

Lay out on myymälän pohjaratkaisu (pohjapiirros), johon on sijoitettu kulkureitit, kalusteet sekä myyntialueet.
Free flow lay out tarkoittaa sitä, että asiakkaan on mahdollista nähdä koko myymälä kerralla, seinille on tehty korkeammalle esillepanoja, mutta muut kalusteet on jätetty matalammalle, jolloin näkyvyys myymälään on hyvä. Kulkureittejä ei ole tarkkaan määritelty, vaan asiakas pystyy kiertämään myymälää joka paikasta ja suunnasta näin halutessaan
Grid lay out on pohjaratkaisu, jossa on selkeät käytävät ja tiiviit hyllyvälit, näin myymälässä on selkeät kulkureitit. Tätä käytetään esimerkiksi ruokakaupoissa ja marketeissa. Tämä on selkeämpi pohjaratkaisu.Runda

Runda eli asiakaskierto on myymälän henkilökunnan (visualistit) tekemä myymälän fyysinen kierros, jossa tarkastellaan myymälää asiakkaan näkökulmasta. Siinä huomioidaan myymälän siisteys, parhaat sekä huonoimmat myyntipaikat (kuumat ja kylmät pisteet), reagoidaan paikkoihin mistä esim. tuotteet on myyty ja korvataan toisella, tarkistetaan mahdolliset materiaalit (seinäjulisteet, hinnat ja muut kyltit). Nämä kierrokset pitävät myymälän siistinä, ajankohtaisena ja houkuttelevana, joka lisää myyntiä ja asiakasviihtyvyyttäMatchaus

Matchauksella tarkoitetaan jonkin osaston uudelleen laittoa. Vaatekaupassa tämä esimerkiksi tarkoittaa sitä että, A-alueen tuotteet vaihdetaan kokonaan uusiin trendin tai sesongin mukaan. Koko osasto käydään läpi. Uudet tuotteet laitetaan esille A-alueelle. Vanhemmat siirtyvät taka-alalle ja usein skannataan koko osasto, jolloin esimerkiksi vanhemmat tuotteet menevät aleen ja tekevät tilaa uusille.
Matchauksella pyritään uudistamaan ja freesaamaan myymälän ilmettä, sekä pysymään mukana vaihtuvissa trendeissä ja näin lisätään myyntiä.Reagointi

Reagoinnilla tarkoitetaan myymälän siisteyden, selkeyden ja tuotteiden hyvän volyymin ylläpitoa.
Esimerkiksi, jos frontattua tuotetta on jäljellä enää kaksi kappaletta, siihen valitaan uusi vastaava tuote, jolloin saadaan myytyä lisää tuotteita. Tässä pitää osata käyttää visuaalista silmää, sekä visuaalista markkinontia. Uutta tuotetta valitessa on otettava huomioon sesonki, talvella ei frontata t-paitaa, eikä kesällä paksua neuletta. Materiaaleihin on samalla reagoitava, vastaako kyltti tai juliste tuotetta, sekä hintaa. Reagointia on myös yleinen myymälän sekä sovituskoppien siistinä pito. Tuotteet viedään omalle paikalleen siististi henkaroituna ja myyntikuntoisina.Lattiateline

Lattiateline on myymälän kaluste, jossa esitellään tuotteita. Niihin on helppo laittaa valmiiksi mietittyjä asukokonaisuuksia esille, jolla helpotetaan asiakkaan ostamista. Lattiatelineillä luodaan myymälän pohjaa sekä muodostetaan kulkureittejä. Lattiatelineillä ja niiden suunnilla on myös helppo eritellä osastoja toisistaan.Båge

On ruotsia ja tarkoittaa kaarta tai sankaa. Myymälässä se tarkoittaa lattiatelineeseen tai seinään kiinnitettävää rautaa. Båge on "vaaterekki" ja sille pystyy laittamaan useamman tuotteen riviin esille. Bågeille rakennetaan asukokonaisuudet.
Frontti

Frontti on lattiatelineeseen tai seinään kiinnitettävä rauta. Se on noin metrin mittainen ulospäin tuleva osio, jolle voi laittaa yhden tuotteen selkeästi ja näkyvästi esille. Trendikkäät tai hyvänhintaiset tuotteet ovat useinmiten frontattuina ja niihin usein liitetään kuvaava materiaali.Hästi

Häst on ruotsia ja tarkoittaa hevosta. Myymäläsanastossa hästilla tarkoitetaan vaaterekkiä, jossa on pyörät alla. Hästiä käytetään myymälän apuvälineenä mm. tuotteiden siirroissa paikasta toiseen ja "laskualustana" esim. matchauksessa. Hästi on n. 2m pituudeltaan sen pienempi kaveri on n. 1m ja sitä kutsutaan poniksi.

 

Viikkauslauta

Viikkauslauta on tärkeä myymälän apuväline. Viikkauslaudalla viikatut vaatteet saa sotilaallisesti samankokoisiksi ja suoriksi pinoiksi. Tuote viikataan laudan ympärille tiukasti ja lopuksi lauta vedetään tuotteen sisältä pois, jolloin viikkaus on suora ja mahdollisimman tiivis. Viikatessa tuotteisiin laitetaan usein kokoteippi, josta tuotteen koko näkyy vaikka pinoa ei purkaisikaan. Näin asiakkaan on helppo löytää ja ottaa omaa kokoaan vastaava tuote siististi pinosta, mikä helpottaa henkilökunnan hommaa pitää pöydät siistinä.

Kopiraittila

 Tekijänoikeudet Suoritin kopiraittila.fi  sivulla tekijänoikeuksia koskevan diplomin.  Homma ei ollutkaan niin helppo, mitä ajattelin sen o...